psiholog bucuresti

Tulburarea de personalitate multiplă

Posted: 04-11-2020

Fenomenul psihopatologic de disociere a unității personalității prin dedublarea ființei poate duce la manifestarea a două euri diferite ce pot evolua simultan sau succesiv. Tulburarea de identitate multiplă este cunoscută…

Read more